คุณมีที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ (EA) หรือสัญญาณสนับสนุนหรือไม่?