ยอมรับความสูญเสียและการเรียนรู้ที่จะแลกเปลี่ยน forex อย่างเป็นระบบ