ทำไม MT4/5 แสดง "ไม่มีการเชื่อมต่อ" เมื่อฉันพยายามเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์?