จะเกิดอะไรขึ้นหากฉันไม่สามารถส่งบัตรประจำตัวและ/หรือหลักฐานที่อยู่ระหว่างการลงทะเบียน?