ฉันสามารถเปิดบัญชีเทรดในนามบริษัทของฉันได้หรือไม่?