ความเสี่ยงในฟอเร็กซ์: อัตราส่วนรางวัลต่อความเสี่ยง และอัตราการชนะ