หากการเป็นสมาชิกของฉันถูกยกเลิก/ระงับ จะเกิดอะไรขึ้นกับคะแนน สิทธิประโยชน์ หรือรางวัลที่ฉันได้รับ?