ฉันจะขอบัญชีเพิ่มเติมบน VT Markets App ได้อย่างไร?