ฉันสามารถเปิดบัญชีทดลองหลายบัญชีโดยใช้อีเมลเดียวได้หรือไม่?