ฉันต้องมี Free Margin ที่เพียงพอสำหรับการเปิดการเทรดแบบ Hedge หรือไม่?