ฉันจะถูกเรียกเก็บค่าคอมมิชชั่นระหว่างการซื้อขายเมื่อไร?