ทำไมหมายเลขบัตรที่แสดงใน Client Portal ของฉันจึงแตกต่างจากหมายเลขบัตรจริงของฉัน?