ฉันสามารถถอนเงินของตัวเอง และรับจากบัญชีของคนอื่นได้หรือไม่?