วิธีเปิดใช้งานการแจ้งเตือนเข้าสู่ระบบ Client Portal?