ฉันสามารถเปิดใช้งานบัญชีที่ได้ถูกจัดเก็บไว้อีกครั้งได้หรือไม่?