จะใช้เวลาดำเนินการตามปกติเท่าไรหากฉันเลือกเข้าร่วมโปรโมชั่นของคุณ?