หากบัญชีของฉันอยู่ภายใต้ PAMM/MAMM/ผู้จัดการเงิน ฉันสามารถเลือกเข้าร่วมข้อเสนอใด ๆ ได้หรือไม่?