ต้องใช้เวลานานเท่าไร สำหรับการโอนเงินผ่านธนาคารระหว่างประเทศ/โอนเงินผ่านธนาคารให้เสร็จสิ้น?