ฉันจะใช้บัตรเครดิตเพื่อทำการยืนยันการฝากเงินได้อย่างไร?