ฉันควรทำอย่างไรเพื่อตรวจสอบความคืบหน้าของการฝากเงินของฉัน?