เงินทุนของฉันจะถูกแยกและรักษาใน VT Markets เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายชารีอะห์อย่างไร?