ทำไมฉันจึงถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการในบัญชี Swap free ของ VT Markets?