ฉันจะฝากเงินเข้าบัญชี Swap free ของ VT Markets ได้อย่างไร?